.

.

Här hittar du tidigare uppsatsämnen sammanfattade av de elever som skrev dem. Du kan också kontakta författaren om du har övriga frågor via deras e-mail.

.

.

Here you find previous papers and their themes summed up by the students themselves. You can also contact them further if you have any questions  via their emails.