This information will be in Swedish and apply to programme students. Also note that you should always rely first on the information from the department, this is only to help you find more information and facilitate your process.

Hitta praktik-mappen på studentportalen

Logga in på studentportalen.uu.se, gå in på mina studier och Freds-och konfliktkunskap A. Längst ner i menyn till vänster finns en rubrik som heter PCR Internship information. Där återfinns omfattande information gällande praktikkursen från institutionen.

Registrering

För att få studiemedel under praktiken behöver du vara registrerad på praktikkursen som ges vid Freds -och konfliktinstitutionen. För att ha behörighet till kursen ska du ha läst och blivit godkänd i Freds- och konflikt A, Utveckling A, B-kurs i antingen Fred- och konflikt eller Utveckling samt lämnat in en C-uppsats i något av ämnena. Registrerad blir du genom att lämna in ett formulär till kurs-koordinatorn, Angela Muvumba Sellström, med information om praktikplatsen och underskrift av dig och din handledare på praktikplatsen. 

SL = trubbel

Om din praktikplats är i Stockholm men du bor i Uppsala – ta i beaktande att pendlandet kommer vara en ansträngande faktor.

Plan B

Anmäl dig på en kurs på antagning.se för att garantera att du har studiemedel och något att göra ifall du inte lämnar in en C-uppsats/hittar praktik. Bara för att vara på den säkra sidan.


Nyttiga Länkar

http://www.praktikplats.org/

http://www.cv-mallar.se

http://www.unjobfinder.org

http://globalportalen.org/praktik

http://careergate.student.uu.se

http://www.fuf.se/praktikantprogrammet/

http://www.swedenabroad.com 


Personliga erfarenheter

Kajza – Svenska representationen till FN, New York. Vårterminen 2015

Jag gjorde praktik på Svenska representationen till FN i New York våren 2015.

Det fanns i alla fall då 7 praktikplatser som var fördelade över olika grupper (2 i säkerhetspolitiska, 2 i utvecklings/humantärt, 2 i MR/folkrätt och 1 i FNs femte utskott).

Jag hade en av platserna i säkerhetspolitiska gruppen och fick därmed bevaka säkerhetsrådets möten med fokus på MENA-regionen. Superkul! Fick göra väldigt kvalificerade uppgifter. Väldigt mycket rapportskrivande men det är väldigt värdefullt om en vill jobba för UD eller staten i allmänhet i framtiden att reda kunna formatet. Hade världens bästa handledare som verkligen var noga med att man skulle få ut mycket av praktiken och gav mig mycket ansvar.

Dock har samtliga jag har pratat med som gjort praktik på reppen haft väldigt olika upplevelser, särskilt beroende på vilken grupp man hamnar i och om man gör praktik vår eller höst. Inom säkerhetspolitiska är det mycket rapportskrivande medan de som sitter i utvecklingsgruppen går på absurt mycket möten och förhandlingar.

En viktig grej är därför att i ansökan vara tydlig med vilken del av reppen man är intresserad av, är man intresserad av hållbar utveckling, fredsinsatser, MR-konventioner, säkerhetspolitik eller humanitära insatser? Hösten är också mer intensiv än våren då det är generalförsamlingens öppnande.

Praktiken kräver mer än 40h/veckan i perioder, så var beredd att jobba mycket.

Referenser är superviktiga när man söker hit då de inte håller intervjuer med potentiella praktikanter utan endast går på cv, ansökan och referenstagning. Så välj med omsorg. (Update: Våren 2016 har läget ändrats något och det hålls både intervju och skrivprov med potentiella praktikanter)

Deadline brukar vara väldigt tidigt på terminen, håll utkik på swedenabroad [länk högre upp på sidan].

 

Angelica – Svenska ambassaden, Rom. Vårterminen 2015

Jag gjorde praktik under VT15 på den Svenska ambassaden i Rom på deras multilaterala avdelning. Jag hittade den på swedenabroad:s hemsida. 

Rent praktiskt så bestod mitt arbete mest av att ta mötesanteckningar, skriva rapporter, planera event, organisera möten till besökande delegationer samt följa och rapportera från förhandlandet av ett dokument. 

Den multilaterala avdelningen på ambassaden arbetar mot de tre Rombaserade FN-organen FAO [Food and Agriculture Organization], WFP [World Food Programme] och IFAD [International Fond for Agriculture Development]. Under praktiken fick jag följa FAO:s  arbete och delta i möten. De olika mötena kunde behandla allt från humanitära katastrofer och koordinering  inför förhandlingar till briefing om budgeten. Under praktiken fick jag även besöka WFP. Jag vet att tidigare praktikanter har fått chansen att arbeta mot alla tre Rombaserade FN-organ men lite beroende på samarbetet mellan departementen så ser det olika ut från år till år.

Under praktiken lärde jag mig mycket om FAO:s arbete samt fick en inblick i hur Sverige arbetar mot internationella organisationer. Jag fick även möjlighet att nätverka, både med personer inom FAO men också med besökande personer från Sverige.

För mig tog det ett tag att komma in i praktiken men efter ett tag så flöt allt på väldigt bra och i efterhand är jag väldigt nöjd med min praktikerfarenhet.

 

Camilla – Utrikesdepartementets Afrikaenhet, Stockholm. Vårterminen 2015

Jag gjorde praktik på Utrikesdepartementets Afrikaenhet (UD-AF). Jag är på gruppen som arbetar med länderna i Västafrika samt Afrikas Horn. UD-AF är en så kallad geografisk enhet, vilket innebär att de olika handläggarna arbetar med de olika länderna. Detta betyder att jag får insikt i en himla massa sakfrågor: allt ifrån bistånd, export och handelsfrämjande, mänskliga rättigheter, klimat och migration är återkommande frågor, men det kan även dyka upp mer specifika frågor som en aldrig tänkt på såsom trafiksäkerhet eller liknande. Det är helt enkelt vad som är stort i de länderna för tillfället som speglar den svenska regeringens arbete med länderna ifråga. Jag kan verkligen rekommendera min praktikplats om en, som jag, är intresserad av utvecklingsländer och frågor som berör dessa länder.

Jag sökte kanske mellan 15-20 praktikplatser, vilket är ganska mycket, men jag tror att det är viktigt att tycka att de platser som en söker är intressanta. Jag skrev olika personliga brev till alla platser jag sökte – men jag utgick mer eller mindre ifrån ett generellt brev och så ändrade jag i inledning och avslutning där jag knöt ihop mina intressen och min erfarenhet till varför jag skulle passa så bra på just DEN praktikplatsen.

Låt en vän korr-läsa dina brev. Det är så tråkigt med felstavningar, syftningsfel eller särskrivningar. Har du och kanske fler vänner svårt att veta vilka av ens egenskaper som ska lyftas fram tycker jag att en jättebra idé vore att ni i en mindre grupp hyllar varandra. Ofta är det lättare att säga och se vad ens vänners grymmaste egenskaper är än vad ens egna bästa sidor är. Lycka till!

 

Sofie – Insamlingsstiftelsen mor trafficking. Vårterminen 2015

Insamlingsstiftelsen mot trafficking (IMT) är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer för människohandel i Sverige. Helhetsupplevelsen av min praktiktermin på IMT är väldigt positiv trots att det fanns ett fåtal saker som kunde ha förbättrats. Vissa perioder upplevde jag exempelvis att IMT inte utnyttjade min arbetskraft till fullo samt att kommunikationen med min handledare var bristfällig. Bortsett från detta var upplevelsen positiv och fick jag verkligen utlopp för min egen kreativitet samtidigt som jag fick lära mig om hur en civilsamhällesorganisation kan fungera.

Jag började på IMT som projektassistent för deras pågående projekt ”Vägar till egenförsörjning”, dock fick jag snabbt många fler uppgifter att ansvara för. Utöver projektet där jag höll i möten, letade upp viktig information, hittade samarbetspartners etc,

utformade och drev jag också en kampanj som ägde rum på instagram. Utöver detta skrev och ansökte jag om anslag från stiftelser samt andra mindre uppgifter som dök upp efter terminens gång.

Från min praktik på IMT tänkte jag dela med mig av ett tillfälle som fick mig att känna mig betydelsefull som praktikant. En dag hade jag och min chef möte med en ideell kvinnoorganisation som nyligen hade kommit i kontakt med kvinnor som hade varit med om människohandelsliknande situationer. Vi var där för att utröna hur vi från IMT skulle kunna bistå med hjälp. Under mötet pratade vi om en kvinna från Eritrea som hade kommit till Sverige genom människohandel. Så plötsligt dök hon upp! Där stod hon i dörröppning, ung och glad med hennes söta lilla son på midjan. Jag slogs av hennes härliga energi. Vi berättade lite kort om vilka vi var och hur vi kunde hjälpa henne. Hon blev jätteglad och tacksam. Helt plötsligt fick allt arbete jag hade lagt ner på att hjälpa dessa människor att hitta ett drägligare liv ett ansikte. Det var personer som henne som vi hjälpte. Då insåg jag att min tid på IMT faktiskt gjorde skillnad.

 

Har du gjort praktik och vill berätta om det? Kontakta info@u-pad.se

 

This information apply to programme students. Also note that you should always rely first on the information from the department, this page is only to help you find more information and facilitate your process.

Find the Internship-file on Studentportalen

Log in to studentportalen, go to ‘My Studies’ and then Peace- and Conflict-studies A  B or C. In the bottom of the meny on the left hand-side there is a headline called ‘PCR Internship Information’, here you will find abundant information regarding the internship course

Registration

To receive funding from CSN you need to be registered at the internship course at the Department of Peace and Conflict. To access the course you must have read, and passed, Peace and Conflict Studies A, Development A, Peace and Conflict studies B or Development B and handed in your bachelor thesis in either subject. Registration goes through http://doit.medfarm.uu.se/kurt13548 where Angela Muvumba Sellström, angela.muvumba-sellstrom@pcr.uu.se, is responsible. Please remember that UPaD is not responsible for any changes in the process and always check with the course convener first.

Commuting

Please remember that commuting by train to Stockholm could become an issue and very tiring.

Plan B

ALWAYS sign up for an extra class through Antagning.se as a guarantee if you, by any chance, happen to not receive an internship place.

Pages to look at


http://www.cv-mallar.se

http://www.unjobfinder.org

http://globalportalen.org/praktik

http://careergate.student.uu.se

http://www.fuf.se/praktikantprogrammet

http://www.swedenabroad.com


Personal Experiences

This information will be given in Swedish. This is because the stories were submitted to us in Swedish and we do not want to change the essence of the original stories. Are you interested in getting a simple translation, do not hesitate to contact education@u-pad.se

Kajza – Svenska representationen till FN, New York, Vårterminen 2015 – Swedish UN representation in New York

Jag gjorde praktik på Svenska representationen till FN i New York våren 2015.

Det fanns i alla fall då 7 praktikplatser som var fördelade över olika grupper (2 i säkerhetspolitiska, 2 i utvecklings/humantärt, 2 i MR/folkrätt och 1 i FNs femte utskott).

Jag hade en av platserna i säkerhetspolitiska gruppen och fick därmed bevaka säkerhetsrådets möten med fokus på MENA-regionen. Superkul! Fick göra väldigt kvalificerade uppgifter. Väldigt mycket rapportskrivande men det är väldigt värdefullt om en vill jobba för UD eller staten i allmänhet i framtiden att reda kunna formatet. Hade världens bästa handledare som verkligen var noga med att man skulle få ut mycket av praktiken och gav mig mycket ansvar.

Dock har samtliga jag har pratat med som gjort praktik på reppen haft väldigt olika upplevelser, särskilt beroende på vilken grupp man hamnar i och om man gör praktik vår eller höst. Inom säkerhetspolitiska är det mycket rapportskrivande medan de som sitter i utvecklingsgruppen går på absurt mycket möten och förhandlingar.

En viktig grej är därför att i ansökan vara tydlig med vilken del av reppen man är intresserad av, är man intresserad av hållbar utveckling, fredsinsatser, MR-konventioner, säkerhetspolitik eller humanitära insatser? Hösten är också mer intensiv än våren då det är generalförsamlingens öppnande.

Praktiken kräver mer än 40h/veckan i perioder, så var beredd att jobba mycket.

Referenser är superviktiga när man söker hit då de inte håller intervjuer med potentiella praktikanter utan endast går på cv, ansökan och referenstagning. Så välj med omsorg. (Update: Våren 2016 har läget ändrats något och det hålls både intervju och skrivprov med potentiella praktikanter)

Deadline brukar vara väldigt tidigt på terminen, håll utkik på swedenabroad [länk högre upp på sidan].

Angelica – Svenska Ambassaden, Rom, Vårterminen 2015 – Swedish Embassy in Rome

Jag gjorde praktik under VT15 på den Svenska ambassaden i Rom på deras multilaterala avdelning. Jag hittade den på swedenabroad:s hemsida. 

Rent praktiskt så bestod mitt arbete mest av att ta mötesanteckningar, skriva rapporter, planera event, organisera möten till besökande delegationer samt följa och rapportera från förhandlandet av ett dokument. 

Den multilaterala avdelningen på ambassaden arbetar mot de tre Rombaserade FN-organen FAO [Food and Agriculture Organization], WFP [World Food Programme] och IFAD [International Fond for Agriculture Development]. Under praktiken fick jag följa FAO:s  arbete och delta i möten. De olika mötena kunde behandla allt från humanitära katastrofer och koordinering  inför förhandlingar till briefing om budgeten. Under praktiken fick jag även besöka WFP. Jag vet att tidigare praktikanter har fått chansen att arbeta mot alla tre Rombaserade FN-organ men lite beroende på samarbetet mellan departementen så ser det olika ut från år till år.

Under praktiken lärde jag mig mycket om FAO:s arbete samt fick en inblick i hur Sverige arbetar mot internationella organisationer. Jag fick även möjlighet att nätverka, både med personer inom FAO men också med besökande personer från Sverige.

För mig tog det ett tag att komma in i praktiken men efter ett tag så flöt allt på väldigt bra och i efterhand är jag väldigt nöjd med min praktikerfarenhet.

Camilla – Utrikesdepartementets Afrikaenhet, Stockholm, Vårterminen 2015 – Swedish Foreign Ministry’s Africa unit

ag gjorde praktik på Utrikesdepartementets Afrikaenhet (UD-AF). Jag är på gruppen som arbetar med länderna i Västafrika samt Afrikas Horn. UD-AF är en så kallad geografisk enhet, vilket innebär att de olika handläggarna arbetar med de olika länderna. Detta betyder att jag får insikt i en himla massa sakfrågor: allt ifrån bistånd, export och handelsfrämjande, mänskliga rättigheter, klimat och migration är återkommande frågor, men det kan även dyka upp mer specifika frågor som en aldrig tänkt på såsom trafiksäkerhet eller liknande. Det är helt enkelt vad som är stort i de länderna för tillfället som speglar den svenska regeringens arbete med länderna ifråga. Jag kan verkligen rekommendera min praktikplats om en, som jag, är intresserad av utvecklingsländer och frågor som berör dessa länder.

Jag sökte kanske mellan 15-20 praktikplatser, vilket är ganska mycket, men jag tror att det är viktigt att tycka att de platser som en söker är intressanta. Jag skrev olika personliga brev till alla platser jag sökte – men jag utgick mer eller mindre ifrån ett generellt brev och så ändrade jag i inledning och avslutning där jag knöt ihop mina intressen och min erfarenhet till varför jag skulle passa så bra på just DEN praktikplatsen.

Låt en vän korr-läsa dina brev. Det är så tråkigt med felstavningar, syftningsfel eller särskrivningar. Har du och kanske fler vänner svårt att veta vilka av ens egenskaper som ska lyftas fram tycker jag att en jättebra idé vore att ni i en mindre grupp hyllar varandra. Ofta är det lättare att säga och se vad ens vänners grymmaste egenskaper är än vad ens egna bästa sidor är. Lycka till!

Sofie – Insamlingsstiftelsen mot trafficking, Vårterminen 2015 – Foundation of collections against trafficking

Insamlingsstiftelsen mot trafficking (IMT) är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer för människohandel i Sverige. Helhetsupplevelsen av min praktiktermin på IMT är väldigt positiv trots att det fanns ett fåtal saker som kunde ha förbättrats. Vissa perioder upplevde jag exempelvis att IMT inte utnyttjade min arbetskraft till fullo samt att kommunikationen med min handledare var bristfällig. Bortsett från detta var upplevelsen positiv och fick jag verkligen utlopp för min egen kreativitet samtidigt som jag fick lära mig om hur en civilsamhällesorganisation kan fungera.

Jag började på IMT som projektassistent för deras pågående projekt ”Vägar till egenförsörjning”, dock fick jag snabbt många fler uppgifter att ansvara för. Utöver projektet där jag höll i möten, letade upp viktig information, hittade samarbetspartners etc,

utformade och drev jag också en kampanj som ägde rum på instagram. Utöver detta skrev och ansökte jag om anslag från stiftelser samt andra mindre uppgifter som dök upp efter terminens gång.

Från min praktik på IMT tänkte jag dela med mig av ett tillfälle som fick mig att känna mig betydelsefull som praktikant. En dag hade jag och min chef möte med en ideell kvinnoorganisation som nyligen hade kommit i kontakt med kvinnor som hade varit med om människohandelsliknande situationer. Vi var där för att utröna hur vi från IMT skulle kunna bistå med hjälp. Under mötet pratade vi om en kvinna från Eritrea som hade kommit till Sverige genom människohandel. Så plötsligt dök hon upp! Där stod hon i dörröppning, ung och glad med hennes söta lilla son på midjan. Jag slogs av hennes härliga energi. Vi berättade lite kort om vilka vi var och hur vi kunde hjälpa henne. Hon blev jätteglad och tacksam. Helt plötsligt fick allt arbete jag hade lagt ner på att hjälpa dessa människor att hitta ett drägligare liv ett ansikte. Det var personer som henne som vi hjälpte. Då insåg jag att min tid på IMT faktiskt gjorde skillnad.

Have you done Internship yourself and want to share your experience? Please contact info@u-pad.se

 

Lycka till!