The following information will be in Swedish.

 

Tänkbara hjälpmedel för att inte dö av bostadsbrist:

På Uppsala bostadsförmedling kan man skriva in sig för att söka bostäder i Studentstaden, Rackarberget, Kantorsgatan m.m. De har flera olika korridorsrum och lägenheter. Det kan ta lite tid att få något men kan vara väl värt att skriva upp sig för i lågsäsong (Sep-Nov) för då kan man ha riktig tur även som nyinskriven i kön.

https://bostad.uppsala.se/

 

Nationerna har alla bostäder. Alla nationers bostäder, förutom Snerikes, kan hittas via Nationsgårdarnas hemsida. Snerikes däremot har en fysiska bostadstäckningar. Mer info om det kan man finna på deras hemsida.

Nationsgårdarnas hemsida: https://www.nationsgardarna.se/

 

Studentboet är en hemsidan som drivs av Uppsala studentkår där man kan hitta olika slags kontrakt på boenden, bland annat första- och andrahands kontakt. Mycket värt att kolla in!

https://studentboet.se/

 

Om CSN-kassan inte gick ihop:

http://www.uppsalastudentkar.se/resurser_och_service/handlan 

 

Psykisk hälsa: 

Om studiesituationen känns allt för tung och vardagen för stressigt så finns professionell hjälp att få.

Studenthälsan kan ni hitta här.

För hjälp med studierelaterade problem, kontakta våra studievägledare:

Freds och Konflikts Institutionen här.

Statsvetenskapliga Institutionen här.