Förslag till dagordning

Propositioner

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

Balansrapport 2015

Ekonomisk rapport för perioden 2015

Resultatrapport 2015

UPaD Budget Räkenskapsår 2016

 

Final Annual Protocol (in Swedish):

Protokoll Årsmöte 2016

årsmöte 1 årsmöte 2 årsmöte 3 årsmöte 4
årsmöte 5