UPaD’s guidelines and policies!

They are only available in Swedish at the moment, but can be translated upon request.

Antidiskrimineringspolicy

Ekonomiska riktlinjer

Riktlinjer för medlemshantering

Riktlinjer för underskrifter i föreningens namn

Riktlinjer angående språk inom UPaD

Riktlinjer angående mat inom UPaD

Riktlinjer för inspark