This information will be in Swedish.

Nedan finner du en länk till studenternas arbetsvillkor. Här finner du alla rättigheter och skyldigheter vi som studenter har och kan luta oss mot ifall något skulle upplevas som fel eller problematiskt.

https://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsvillkor/