Archive: Meeting

Meeting of the Committee of Education

On Monday, the 5th of November, at 4:15 p.m. the Committee of Activities will hold a meeting at Majs Café, Norrlands nation.

Dokument inför årsmötet

Inför årsmötet den 14 november finns en del dokument tillgängliga som kommer att behandlas under mötet.

Ansök om positioner i UPaD’s styrelse

Vid årsmötet den 14 november kommer en ny styrelse för UPaD att väljas. Alla föreningens fullvärdiga medlemmar är välkomna att söka positioner i styrelsen och samtliga positioner står till förfogande. (This post is in Swedish for optimal accuracy)

First Meeting of the Committee of Activities

It is time for the first meeting of the Committe of Activities. All members are welcome to join the discussion of our future activites in the association.

Årsmöte den 14 november

Årsmötet år 2012 kommer att hållas onsdagen den 14 november klockan 15:15 i sal 1 på Freds- och Konfliktinstitutionen. (This post is in Swedish for optimal accuracy)

Motioner inför årsmötet

Styrelsen efterlyser eventuella motioner inför årsmötet den 14 november. (Post in Swedish for optimal accuracy)

First meeting of the Committe of Education

It is time for the first meeting of the Committe of Education. Every member that is interested in influencing our educational work – please attend this meeting!