I egenskap av medlemmar i Uppsala Peace and Development Students’ Association kallar vi härmed till föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta organ med rätt att bland annat välja föreningens styrelse och valberedning. Årsmötet kommer att äga rum den 18/1-2019 klockan 17.00. Vilken sal mötet kommer hållas i meddelas närmare mötet.

Under årsmötet skall samtliga poster till föreningens styrelse för verksamhetsåret 2019 väljas, dvs. ordförande, vice-ordförande, kassör, sekreterare, kommunikationsansvarig, evenemangsansvarig, vice-evenemangsansvarig, utbildningsansvarig, vice-utbildningsansvarig, suppleant samt valberedning.

 Vad innebär de olika posterna i styrelsen?

För att läsa beskrivningen om de olika posterna, klicka på denna länk: Valberedningens utlysning av poster 2019

Hur går ansökan till?

Är du intresserad av att söka en eller flera poster till styrelsen skall du skicka en intresseanmälan till election@u-pad.se senast den 27/12. Anmälan behöver endast innehålla en kort beskrivning av vem du är samt vad du vill bidra med till styrelsens arbete.

Vi ser fram emot era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i UPaD