This event has been canceled.

 

The following statement will be updated with an English version as soon as possible.

 

Vår intervju med Julia Kronlid är del av vår övergripande intervjuserie ‘Living with Peace and Development’ (Här finner ni mer information om denna).

UPaD är en politiskt obunden förening och har inte för syfte att göra intervjuerna till forum för spridandet av politiska budskap. Kronlid, liksom tidigare riksdagsgäster, är inbjuden i egenskap av hennes erfarenheter och roll i det internationella freds- och utvecklingsarbetet. Liksom med samtliga gäster ser vi detta tillfälle som en möjlighet för diskussion med en person med särskilda erfarenheter och intressen.

Med intervjun ämnar vi diskutera våra yrkesrelaterade frågor med en person från den offentligt utrikespolitiska motströmmen. Inte för att normalisera rasism. UPaD tar tydligt ställning mot rasism och kommer aldrig acceptera att rasistiska åsikter ges legitimitet genom våra evenemang. Detta gör det inte mindre relevant för oss att diskutera våra framtida arbetsfrågor också med personer av kontroversiell bakgrund. I verkligheten är det ju så att också de röster en inte vill höra har möjlighet att påverka bistånds- eller säkerhetspolitiken.

Intervjuserien presenteras i sin tur i samarbete med Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga sektionen vid Uppsala studentkår. Uppsala studentkårs roll i helheten är att dess Samhällsvetenskapliga sektion har bidragit med projektpengar till förverkligandet av denna intervjuserie, medan UPaD:s projektgrupp för ‘Living with’ ansvarar för seriens genomförande. På detta sätt står SamSek som bidragsgivare till att serien kan marknadsföras, erbjuda fika, stå för blommor och erbjuda reseersättning till våra inbjudna gäster.

Ser också du att diskussion är viktigt för insikt i den utrikespolitiska arbetsmarknaden är du varmt välkommen till vår intervju med Julia Kronlid den 27 maj. Det är gratis, öppet för allmänheten och det bjuds på fika.  Peace!

 

Uppdatering: Samhällsvetenskapliga Sektionen har nu fryst sitt projektbidrag för den gällande intervjun, vilket gör att de pengar som tidigare beviljats (4500 totalt, varav 500 kr per tillfälle) för serien inte får användas för detta specifika tillfälle. Detta med motiveringen:

”Uppsala studentkår delar inte Sverigedemokraternas åsikter, men det betyder inte att vi anser att de inte har rätt till att komma till tals.  Samhällsvetenskapliga sektionen tror på UPaDs idé om att överbrygga klyftor genom dialog, dock anser vi att formatet på det aktuella evenemanget inte främjar den form av konstruktiv dialog som vi tror på. Formatet riskerar att av många uppfattas som ett tillfälle för Sverigedemokraterna att, i valtider och med sektionen som plattform, oemotsagt ha möjlighet att sprida sitt politiska budskap, även om detta aldrig har varit UPaDs syfte.

Som representant för studenter vid Samhällvetenskapliga sektionen är vår främsta uppgift att se till våra medlemmars intressen. För att minimera risken att någon av våra medlemmar ska bli illa berörd av den verksamhet som vi väljer att genom deras ekonomiska medel stödja, har vi fattat detta beslut.”