I går gick den formella kallelsen till årsmötet den 14 november ut till alla medlemmar i UPaD. Vi hoppas att denna har nått er, om inte – kontakta oss på info@u-pad.se.

Inför årsmötet finns det en del dokument tillgängliga:

Dagordningen

Verksamhetsberättelse – skriven av den nu sittande styrelsen som beskriver arbetet i föreningen under perioden april-oktober år 2012

Propostitioner – ändringsförslag från den nu sittande styrelsen

Vi har fått in två motioner inför årsmötet, som ni kan finna nedan med svar från styrelsen:

1) Motion angående medlemsavgift

2) Motion angående förtroendeuppdrag

Hoppas att vi ses på årsmötet!