The following information will be in Swedish, since all our current members are Swedish speaking and it is for optimal accuracy.

Årsmötet för år 2012 kommer att hållas onsdagen den 14 november klockan 15:15 i sal 1 på Freds- och Konfliktinstitutionen, Gamla Torget 3. Alla medlemmar är välkomna!

Mötet kommer bl.a. att innehålla ett val av ny styrelse. Om du är intresserad av att söka någon av posterna till styrelsen – var vänlig ansök till vår valberedning. Hur du går tillväga finner du här. I detta dokument finns information om de olika förtroendeposterna som går att söka.

Vidare kommer verksamhetsplan och stadgar ses över och godkännas. UPaD har tidigare utlyst motioner kring detta (se här för utlysningen) och vi hoppas att den informationen har nått de intresserade. Eventuella motioner kan skickas till info@u-pad.se.

Det kommer att gå ut en formell kallelse till detta årsmöte till alla våra medlemmar. Kolla här för att finna vårt evenemang på Facebook.

Om du har frågor – tveka inte att kontakta oss på info@u-pad.se.