The following information will be in Swedish, since all our current members are Swedish speaking and it is for optimal accuracy.

Vid årsmötet den 14 november kommer en ny styrelse för UPaD att väljas. Alla föreningens fullvärdiga medlemmar är välkomna att söka positioner i styrelsen och samtliga positioner står till förfogande.

Att sitta i styrelsen är både roligt och lärorikt! Varje styrelsepost har sitt specifika ansvarsområde, men alla ledamöter förväntas samarbeta och hjälpa varandra, då arbetsbördan ibland kan bli väldigt ojämnt fördelad.

Styrelsemöten hålls ungefär var tredje vecka och då förväntas alla ledamöter delta. Då föreningen bara funnits i ett halvår har ledamöterna stora möjligheter att vara med och utforma sina egna positioner så väl som föreningen i stort.

Engagemang, driftighet och tid är viktigare än tidigare erfarenhet från styrelsearbete; erfarenhet skaffar du dig under arbetets gång, men för det krävs att du har viljan att engagera dig!

Några korta beskrivningar av föreningens styrelseposter finner du i detta dokument.

Känner du att någon position intresserar dig och vill ansöka? Skicka då en motivering på max en A4 om varför just du passar till den postionen till våra kontaktpersoner i vår valberedning; Caroline Blomberg på blombergcaroline@hotmail.com eller Anna Nylander på nylander.anna@gmail.com. Ansökan måste skickas senast den 28 oktober!

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta någon av de nuvarande styrelsemedlemmarna om du har några funderingar gällande en specifik post och dess arbetsuppgifter (kontaktuppgifter finner du här), eller till vår ordförande Louise Andrae på president@u-pad.se för övriga frågor gällande ansökning och valet.

Den 23 oktober har du även chansen att träffa den nuvarande styrelsen, vilken är ett ypperligt tillfälle att få reda på mer om UPaD, hur det verkligen är att sitta i en styrelse och ställa alla tänkbara frågor mellan himmel och jord. Välkomna till Brusewitz-salen på Statsvetenskapliga institutionen på Gamla Torget kl. 17:00!