(This post is in Swedish for optimal accuracy)

Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 14 november klockan 15:15, i sal 1 på Freds- och Konfliktinstitutionen – Gamla Torget 3.

Eventuella motioner skall i enlighet med stadgarna vara styrelsen tillhanda senast en kalendermånad innan årsmötet, d.v.s. söndagen den 14 oktober 2012. Eftersom anlysningen blev med kort varsel är motioner fortfarande välkomna att skickas in efter deadline och kommer att behandlas av styrelsen i mån om tid. Motioner skickas till info@u-pad.se.